Dziękujemy za udział w konferencji w Kielcach
Data:
2017-04-01

31 marca w Kielcach gościliśmy pielęgniarki, pielęgniarzy i położne na regionalnej konferencji naukowo-szkoleniowej pt.: Pacjent z NTM - leczenie, pielęgnacja i opieka - najnowsze standardy.

Ocena konferencji: 9,52 (w skali 1-10)


Dziękujemy wszystkim za udział konferencji i aktywne włączenie się do dyskusji.

 

PROGRAM KONFERENCJI:

Prowadzenie Konferencji: Tomasz Michałek, Redaktor Naczelny "Kwartalnika NTM"

     
  8:30 - 9:00 REJESTRACJA
SESJA I 9:00 - 9:15 POWITANIE I ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI
Ewa Mikołajczyk
 /Przewodnicząca Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych/
9:15 - 09:45 PRZYCHODZI PACJENT DO LEKARZA
dr Honorata Błaszczyk
9:45 - 10:15 DIAGNOSTYKA I LECZENIE PACJENTA Z NTM - Z DOŚWIADCZENIA SPECJALISTY
dr Paweł Miotła
10:15 - 10:45 DYSKUSJA
  10:45 - 11:00 Przerwa na kawę
SESJA II 11:00 - 11:30 PIELĘGNACJA W NTM - OPTYMALNA ROZMOWA, OPTYMALNY PRODUKT, PROFESJONALNA OPIEKA
dr Elżbieta Szwałkiewicz
11:30 - 12:00 RODZAJE ŚRODKÓW ABSORPCYJNYCH - CO MOŻEMY ZAOFEROWAĆ NASZYM PODOPIECZNYM?
mgr Małgorzata Wronikowska
12:00 - 12:15 JAK PRAWIDŁOWO WYPEŁNIĆ DRUKI ZLECEŃ NA REFUNDOWANE PRZEZ NFZ ŚRODKI ABSORPCYJNE?
mgr Beata Stepanow
12:15 - 12:45 DYSKUSJA
  12:45 - 13:10 Przerwa na kawę
SESJA III 13:10 - 14:40 JAK ROZMAWIAĆ Z PACJENTEM Z NTM I JEGO OPIEKUNEM?  
mgr Beata Stepanow
14:40 - 15:00 NIEDOSŁUCH NIE MOŻE BYĆ BARIERĄ
Agnieszka Chmura
/Phonak Polska/
  15:00 - 15:10 ANKIETA
  15:10 - 15:15 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI
  15:15 Lunch
WYDAWANIE CERTYFIKATÓW POTWIERDZAJĄCYCH UDZIAŁ W KONFERENCJI